หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA

หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA

จำหน่ายโคมไฟ LED หลอดไฟ LED ผลิตภัณฑ์  Toshiba  สำหรับงาน โครงการ งาน spec สนใจติดต่อ

Line ID : proware

หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA
หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA

 

 

หลอดไฟ LED TOSHIBA

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่น หลอดไฟ โตชิบา สั่งครบ 10,000 บาทลดทันที 10 %

ลำดับ รายการ ขนาด แสง บรรจุ ราคารวม VAT
1 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 5วัตต์ DW,WW 20 76.25
2 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 11วัตต์ DW,WW 20 65.00
3 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 13วัตต์ DW,WW 20 65.00
4 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 9วัตต์ DW,WW 20 76.25
5 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 13วัตต์ DW,WW 20 78.75
6 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 15วัตต์ DW,WW 20 98.75
7 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 8วัตต์ DW,WW 20 97.50
8 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 14วัตต์ DW,WW 20 97.50
9 หลอดประหยัดไฟรุ่นหลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBAเกลียว Twist 18วัตต์ DW,WW 20 118.75
10 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 22วัตต์ DW,WW 20 122.50
11 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 28วัตต์ DW,WW 20 181.25
12 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 18วัตต์ DW 30 30.00
13 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36วัตต์ DW 30 35.00
14 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ Extra 18วัตต์ DW 30 47.50
15 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ Extra 36วัตต์ DW 30 55.00
16 หลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์ 18วัตต์ WW,CW 30 36.25
17 หลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์ 36วัตต์ WW,CW 30 41.25
18 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์กลม 32วัตต์ DW 20 60.00
19 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์กลม Extra 32วัตต์ DW 20 87.50
20 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์กลม 32วัตต์ WW,CW

โปรโมชั่น หลอดไฟ SYLVANIA

 หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA

หลอดไฟ Sylvania
ลำดับ รายการ ขนาด แสง บรรจุ ราคารวม VAT
1 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 9วัตต์ DL,WW,CW 20 52.00
2 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 11วัตต์ DL,WW,CW 20 52.00
3 หลอดประหยัดไฟรุ่น 2 แกน 15วัตต์ DL,WW,CW 20 52.00
4 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 11วัตต์ DL,WW,CW 20 63.00
5 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 15วัตต์ DL,WW,CW 20 70.00
6 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 21วัตต์ DL,WW,CW 20 78.00
7 หลอดประหยัดไฟรุ่น 3 แกน 25วัตต์ DL,WW,CW 20 81.00
8 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 5,7วัตต์ DL,WW,CW 20 59.00
9 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 11,15วัตต์ DL,WW,CW 20 73.00
10หลอดไฟ โตชิบา โคมไฟ LED TOSHIBA หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 20,23วัตต์ DL,WW,CW 20 86.00
11 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 28วัตต์ DL,WW,CW 20 100.00
12 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 11วัตต์ DL,WW,CW 20 63.50
13 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 13วัตต์ DL 20 71.00
14 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 15วัตต์ DL,WW,CW 20 70.00
15 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 20วัตต์ DL,WW,CW 20 76.00
16 หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว Twist 24วัตต์ DL,WW,CW 20 88.00
12 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 18วัตต์ DL 30 25.00
13 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36วัตต์ DL 30 29.00
16 หลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์ 18วัตต์ WW 30 29.00
17 หลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์ 36วัตต์ WW 30 32.50
18 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์กลม 32วัตต์ DL 20 50.00
20 หลอดฟลูออเรสเซ็นต์กลม 32วัตต์ WW 20 59.00

 

 

 

 

อุปกรณ์งานติดตั้ง
psline